MEET OUR MEMBERS
Co-ordinators 2019-20


Aneesha Lakra


Yashwin Aggarwal

All Members
Udhvarg Chaturvedi


Adnan Ali


Sumanyu Bhatia


Jasmine Kaur


Shreeya Garg


Kabir Dureja


Sairam Mohan Krishna


Medhavi Sabherwal


Shailagya Singh


Aditya Bugalya


Anisha Bansal


Ananya Kansal


Mansi Singhal


Sarthak Johari


Tushar Mohan


Nishchay Sandhu


Akansha


Ayush Misra


Vishrut Arora


Nimisha Gupta

GET IN TOUCH WITH USyashwin18205@iiitd.ac.in
aneesha18277@iiitd.ac.in

MadToes - IIIT Delhi